Aura

Politica de confidenţialitate

I. Informatii generale
Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale S.C. AURA S.A., cu sediul în Oradea.
Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, în contextul utilizarii paginii de internet www.aura.ro.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Daca sunteti vizitator al Site-ului, S.C. AURA S.A. va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati în mod direct în contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati în cadrul sectiunii de newsletter /  contact / întrebari / reclamatii, în masura în care ne contactati în acest fel.

III. Scopurile si temeiurile de prelucrare

III.1.
Daca sunteti client al Site-ului, S.C. AURA S.A. prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra si S.C. AURA S.A., respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea si facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop are la baza contractul încheiat între dumneavoastra si S.C. AURA S.A., definit în cuprinsul Termenelor si Conditiilor [hyperlink la T&Cs]. Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastra si S.C. AURA S.A..

Pentru îndeplinirea obligatiilor legale care incumba S.C. AURA S.A. în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligatiilor în materie fiscala, precum si în materie de arhivare.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara în baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea S.C. AURA S.A. de a respecta obligatiile legale care îi revin si deci în imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

Pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de S.C. AURA S.A., prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamântul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati. [Nota: Trebuie colectat acord (bifa) distincta de marketing direct, care sa nu fie prebifata sau sa conditioneze finalizarea plasarii comenzii. Dovada acordului trebuie pastrata.]

Va puteti exprima consimtamântul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul crearii contului, sau ulterior crearii contului, la sectiunea Informatiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continând comunicari comerciale. În plus, puteti sa va dezabonati prin accesarea sectiunii Informatiile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamântului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

In scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, în principal, în vederea îmbunatatiri experientei oferite pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al S.C. AURA S.A. de a îmbunatati permanent experienta clientilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

III.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului, S.C. AURA S.A. prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de S.C. AURA S.A., prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamântul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

Va puteti exprima consimtamântul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea si bifarea casutei corespunzatoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continând comunicari comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamântului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

pentru rezolvarea plângerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a îmbunatatii experienta dumneavoastra oferita pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al S.C. AURA S.A. de a asigura functionarea corecta a Site-ului, precum si pentru a îmbunatati permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, întrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

IV. Durata pentru care va prelucram datele
Ca principiu, S.C. AURA S.A. va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

V. Dezvaluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, S.C. AURA S.A. poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina S.C. AURA S.A. în desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, în urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

pentru administrarea Site-ului;
în situatiile în care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre [S.C. AURA S.A.] prin intermediul Site-ului;
pentru mentinerea, personalizarea si îmbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;
pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;
pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, în conditiile si limitele prevazute de lege;
atunci când dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate catre S.C. AURA S.A. pot fi transferate în afara României, dar doar catre state din Uniunea Europeana.

VII. Drepturile de care beneficiati
În conditiile prevazute de legislatia în materia prelucrarii datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre S.C. AURA S.A., conform celor descrise în prezentul document;
dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea S.C. AURA S.A. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara întârzieri justificate, de catre S.C. AURA S.A. a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
dreptul la stergerea datelor, fara întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
în cazul în care este retras consimtamântul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
în cazul în care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
în cazul în care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
datele cu caracter personal au fost colectate în legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitarii de stergere a datelor, S.C. AURA S.A. sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue în aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

dreptul la restrictionarea prelucrarii în masura în care :
persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizarii lor;
operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta; sau
persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurata, folosita în mod obisnuit si într-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre S.C. AURA S.A. catre alt operator de date, în masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege;
dreptul la opozitie – în ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
în orice moment, din motive legate de situatia particulara în care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în temeiul interesului legitim al S.C. AURA S.A. sau în temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor în care S.C. AURA S.A. poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta;
în orice moment, în mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct.
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza în mod similar într-o masura semnificativa;
dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, în masura în care considerati necesar.
Pentru orice întrebari suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: [office@aura.ro].
Aceasta pagina de internet foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informa?ii cu privire la modul în care se folosesc aceste fi?iere, va rugam sa accesati urmatorul link: [http://www.aura.ro/politica-cookies/]

NOTA DE INFORMARE
CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In temeiul îndeplinirii unor obligaţii legale (prevazute în Codul comercial, Codul fiscal etc.); exercitarea interesului legitim ca societate comerciala în domeniul furnizarii de produse de pasmanterie (expedierea comenzilor, livrarea produselor la destinaţie, soluţionarea reclamaţiilor etc.), Societatea Comerciala Aura S.A., cu sediul în localitatea Oradea, str. Dimitrie Cantemir, nr.11, jud. Bihor şi Punct de lucru în localitatea Oradea, str. Ogorului nr.47B, jud. Bihor, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Bihor, sub nr.J05/192/1991,cod unic de înregistrare 2722548, atribut fiscal RO 2722548, telefon:0259-435227, e-mail: office@aura.ro, reprezentata legal prin Director General ing. Teleuca Corneliu, prin prezenta va aduce la cunoştinţă ca prelucreaza urmatoarele
Tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, seria si numarul CI/BI, semnatura şi alte asemenea date.
Furnizarea datelor cu caracter personal este necesara societaţii noastre pentru a realiza activitaţile caracteristice domeniilor sale de activitate, în relaţiile de colaborare prezente şi viitoare dintre parţi.
Prelucrarea de date cu caracter personal se poate face prin oricare din urmatoarele operaţiuni: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, restricţionarea, ţtergerea, distrugerea etc.
Datele dumneavoastra personale vor putea fi folosite în urmatoarele scopuri:
–        Îndeplinirea atribuţiilor legale ale S.C. AURA S.A. Oradea;
–        Derularea activitatii comerciale/contractuale a S.C. AURA S.A. Oradea;
–        Facturarea si încasarea valorii produselor/serviciilor furnizate de S.C. AURA S.A. Oradea;
–        Transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea si îmbunataţirea activitaţii;
–        Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comerciala cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;
–        Comunicarea cu organismele/autoritaţile/instituţiile publice sau de interes public;
–        Activitaţi de audit si control;
–        Arhivare, scopuri comerciale;
–        Colectare debite/Recuperare debite restante;
–        Soluţionarea disputelor si litigiilor, punerea în executare a unor hotarâri judecatoreşti, ordine  judecatoreşti etc.
– Prelucrarea datelor obţinute prin intermediul sistemelor de supraveghere video (imaginea si alte informaţii ce  permit identificarea) instalate la sediul S.C. AURA S.A., loc. Oradea str. Dimitrie Cantemir nr.11, jud. Bihor şi Punctul de lucru din Oradea, str. Ogorului nr.47B, jud. Bihor.
Categoriile de persoane vizate de prelucrare sunt: reprezentanţii societaţii/instituţiei colaboratoare, angajaţii societaţii/instituţiei colaboratoare şi orice alte persoane ale caror date sunt menţionate în cuprinsul comenzii/contractului/facturii sau a actelor rezultate în urma colaborarii.
Durata prelucrarii datelor cu caracter personal: pe durata îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate.
S.C. AURA S.A. se obliga: – sa nu dezvaluie datele cu caracter personal prelucrate decât în scopul desfaşurarii raporturilor comerciale/contractuale existente între parţi sau la cererea autoritaţilor si instituţiilor publice competente, în condiţiile legii; – sa adopte masuri tehnice şi organizatorice adecvate necesare pentru securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal;
– sa respecte prevederile aplicabile în materia protecţiei datelor cu caracter personal.

Testimoniale

"E important să alegem cu grijă hainele în care dormim și accesoriile care le completează. Prin urmare, colaborăm cu SC Aura SA, deoarece prin produsele lor completează ideea de confort și stare de bine, susținută de Sofiaman."

"Un furnizor tradiţional pe a cărui constanţă şi promptitudine te poți baza întotdeauna." - Angela Vasiliu

"Promptitudine şi profesionalism sunt cuvintele ce au marcat începutul colaborării firmelor noastre. Pe lângă criteriile profesionale am apreciat şi calitatea oamenilor cu care am interacţionat: deschişi, receptivi, suportivi şi foarte umani. Au venit cu sugestii şi recomandări, s-au implicat acolo unde au ştiut, au reacţionat prompt la toate solicitările noastre... Pentru întreg sprijinul acordat, pentru deschiderea de care daţi dovada cât şi pentru foarte buna gestionare a tuturor proiectelor, vă multumim!" Echipa AnneBebe - Artconfex SRL

"Mulţumim partenerului nostru, Aura S.A. Oradea, pentru promptitudinea şi seriozitatea cu care ne-a întâmpinat toate solicitările; apreciem în mod deosebit profesionalismul dovedit în cadrul tuturor proiectelor noastre şi flexibilitatea cu care s-a adaptat tuturor cererilor noastre." - Editura FEVRODEST

"De 15 ani, calitatea produselor, promptitudinea serviciilor și amabilitatea, fac din S.C. AURA S.A. unul din partenerii noştri de încredere." - Travel Sport

"Atelierul Ummoc colaborează cu Aura SA de ceva ani buni deja și putem spune cu ușurință că suntem foarte mulțumiți de această colaborare. Lucrul pe care îl apreciem mult este faptul că avem parte întotdeauna de o relație-client foarte bună și de o calitate excepțională a produselor. Hamacele noastre s-au împrietenit foarte repede cu miile de metri de cordelină achiziționați de la Aura. Avem 100% încredere în calitatea cordelinei și asta spune multe. Dacă ar fi să îi descriem în trei cuvinte: promptitudine, calitate și prietenie. Recomandăm!" - Ummoc Hammocks